Zij-instromers verbinden aan agrarische bedrijven zonder opvolger en/of verpachters van landbouwgronden

Aanleiding en doel

De Living Labs Duurzame bedrijfsovername, is gericht op het opleiding- en coaching traject bij begeleiden van bedrijfsovername. Er is aandacht voor de ondernemer die een bedrijf overneemt, maar ook voor de overnemer die een bedrijf overdraagt. Dit onderzoek richt zich op het achterhalen van de factoren die van belang zijn om zij-instromers eerder en beter te kunnen koppelen aan agrarische ondernemers zonder opvolger of aanbieders van land- en tuinbouwgronden.

...

Hoofdvraag

Wat is er voor nodig om de verschillende groepen zij-instromers en agrarische bedrijven zonder opvolger of aanbieders van grond eerder met elkaar in contact te brengen?

...

Methode

Met kwantitatieve en kwalitatieve methodieken worden ondersteuningsbehoeftes en bestaande aanbod in kaart gebracht. De ontbrekende aspecten worden geïdentificeerd met gebruikmaking van een gevalideerd model, deels bestaande vragenlijsten, interviewprotocollen en focusgroepen.

...

Looptijd

01 september 2020 - 31 december 2022

Top